Søknadsskjema skoleåret 2020/2021

1. Skoleplassen er reservert og bindende når du/dere bekrefter den skriftlig i skolens brev med tilbud om plass.
2. For skoleåret 2019/2020 er skolepengene kr. 0,- per måned for alle trinn i 11 måneder.
Skolen har egen ordning for mat, der både frokost, lunsj og frukt inngår. Denne ordningen er obligatorisk og koster kr. 500,- per måned.
3. Oppsigelsestiden er 3 måneder, regnet fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.
Oppsigelse før skolestart medfører 3 måneders betaling uavhengig av når plassen blir oppsagt.

Vi ønsker med dette at vårt barn er elev ved Steinsfjorden Montessoriskole fra og med skoleåret 2019/2020:

Go to top