Andre ønsker om plass (turnus e.l.) send en forespørsel på dette
post@steinsfjordenskole.no

Elever fra andre skoler ønskes velkommen. Legg ved dager og tider.

For mer informasjon, send gjerne en e-post:
post@steinsfjordenskole.no

Søknadsfrist: 10. juli
Påmelding er bindende med 3 måneders oppsigelsestid.
Søknad sendes helst elektronisk eller pr. post til:
Steinsfjorden skole SA
Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Jeg/vi erklærer herved at alle overstående opplysninger er riktige.

Go to top